تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


هرچندخداشناسی فطری است،اماویژگی امورفطری این است که اگربه آن بی توجهی بشود،کم کم ضعیف میشود،همان ضعیف شده آن درشرایط بحرانی قراربگیرددوباره شکوفامیشود.

معنی آیه مربوطه<<روی خودت راخالصانه به سمت دین خداکن،همان دینی که خداوند،مردم رابراساس آن آفریده است وهیچوقت درخلقت خدا،تغییری حاصل نمی شود>>

برهان نظم====>نظم:هرجاکه سه چیزوجودداشته باشد،نظم وجوددارد:

1-مجموعه ای ازاشیاء.

2-ارتباط وپیوندبین اشیا.

3-آرایش وترتیب خاص بین آنها.

تعریف مجموعه منظم:مجموعه ای است ازاشیاءکه بصورت خاص کنارهم قرارگرفته اندوعاملی آن هارابه هم پیوندمیدهدویک هدف واحدرادنبال میکند◀هرعضوی درتعامل بادیگرعضوهاست▶

تقریربرهان نظم--->مقدمه 1(تجربی):درجهان نظم وجودداردمقدمه2(عقلی):هرکجانظم بود،نیازبه ناظم دارد.

ویژگی های برهان نظم:1-این کتاب ساده ترین برهان خداشناسی است(قرآن)2-قرآن درباره این برهان،بسیارآیه آبورده است3-این برهان دوصفت برای خدااثبات میکندکه عبارتنداز:1-عالم2-قادر.

طنزنویس ۱۳ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۰۵ ۳ ۴ ۱۱۳

نظرات (۳)

 • ali ahmadi
  شنبه ۱۳ شهریور ۹۵ , ۱۶:۳۵
  خیلی ممنون :)
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۳ شهریور ۹۵، ۱۶:۳۶
   بسیاررررررخواهش میکنم
 • نسیم ...
  شنبه ۱۳ شهریور ۹۵ , ۱۷:۵۱
  تشکر
  بسیار مفید بود
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۳ شهریور ۹۵، ۱۸:۴۲
   خواهش میکنم
   ازنظرلطفتون به مطلبم سپاسگزارم.
 • رفیق خاموش
  شنبه ۱۳ شهریور ۹۵ , ۱۸:۳۲
  سلام علیکم...

  خداقوت
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۳ شهریور ۹۵، ۱۸:۴۳
   علیک سلام
   سلامت باشید
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.