تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


2ویژگی طلایی خدا(واجب الوجود)یاصفات اصلی واجب الوجود:

1-واجب الوجودهیچ نیازی به کسی ندارد.

2-همه موجودات به اونیازمندند.=»الله الصمد(به همه طعام میدهدوخودش نیازبه طعام ندارد).

نتیجه(ویژگی1و2):ازاین-2-ویژگی نتیجه میگیریم،هیچ پدیده مادی نمیتواندواجب الوجودباشد،

زیراهمه ی مادیات(اجسام)نیازمندند.

دوصفت دیگربرای واجب الوجود:

1-اَزَلی ــــــــ>بی ابتدااست.

                                         +==»خدافراتراززمان ومکان است.

2-اَبَدی ــــــــ>بی انتهااست.

جمع 1و2میشه«سَرمَدی-->ازلی وابدی»

-معنای دقیق ازلی وادبی:یعنی خداوندفراتراززمان است،بلکه خودش خالق زمان است ودرزمان نمیگنجد(زمان مخصوص جهان ماده است ودرعوالم(جهان)های دیگرزمان وجودندارد)

»موقعی نبوده که خدانباشدوموقعی نیست که خدانابودشود«

صفات خدا_______>سَلبِیِه(به صفاتی گویندکه توسط آن همه نقص هاراازخدادورمی کنیم).

-------->ثبوتیه:(بوسیله این ثبات،کمالات رابرای خداثابت می کند).

صفات سلبیه:سلب درلغت یعنی جداکردن،صفات سلبیه به صفاتی می گویندکه توسط آن هرنقصی راازذات خدادورمیکنیم

صفات ثبوتیه:ثبوت یعنی ثابت کردن،صفات ثبوتیه به صفاتی میگویندکه به وسیله آن هاکمالاتی رابرای خدااثبات میکنیم(به خدانسبت میدهیم).

چندموردازمهم ترین صفات سلبیه:

1-خداوندترکیب نداردِیعنی(مرکب نیست):خدامرکب نیست زیراهرموجودمرکبی به اجزایش نیازداردبطوریکه اگریک جزءرابرداریم کل دچارمشکل میشود وقبلاًگفتیم که واجب الوجودنبایدهیچ نیازی به کسی داشته باشد.

2-خداوندجسم نیست-علِِّت-همه اجسام مرکب اندوخدامرکب نیست،اگرمرکب باشدخدانیازمندمیشود.

3-خداونددیده نمیشود(لاتُدرِکُهُ الاَبصار)(خداوندتوسط چشم هادرک نمیشود،خداوندباچشم سردیده نمیشود)

اثبات ----->دلیلی برعدم رویت خدا:فرض میکنیم که میتوان خدارادید،دراین صورت یاهمه ی خدارامیتوان دیدیاجزئی ازآن راهردوحالت خلاف عقل است،اگربتوان همه اورادیدیعنی خدابسیارمحدودووابسته است واین باواجب الوجودبودن سازگارنیست واگربتوان جزئی ازآنرادید،پس خدامرکب است(مرکب ازجزئی که دیده میشودوجزئی که دیده نمیشود)

«پس نتیجه میگیرم که خدارانمیتوان دید»

شخصی ازامام علی(ع)سوال کردکه آیاتوخدارادیده ای یانه امام فرمود،من خدایی که ندیده ام نمیپرستم ،سپس درتوضیح سخن خودفرمودندچشم هااورادرک نمیکنندامادل هاباحقیقت ایمان اورامی یابند.

  

طنزنویس ۱۴ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۵۲ ۳ ۴ ۱۰۳

نظرات (۳)

 • سیّد محمّد جعاوله
  يكشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ , ۱۹:۱۴
  جالب بود
  مطلب خوبی بود
  متشکرم.
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۴ شهریور ۹۵، ۱۹:۲۰
   ازنظرتون نسبت به پستم بسیارسپاسگزارم.
   خواهش میکنم.
 • محمدرضا زال آقایی
  يكشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ , ۲۰:۳۱
  خیلی خوب بود ایول
  :)
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۴ شهریور ۹۵، ۲۰:۳۷
   ازتون بخاطرتقدیرازپستم وروحیه دادنم بسیارسپاسگزارم.
   😊😊
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.