تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


پاسخ به شبهاتی که قدرت خدارازیرسوال می برند.

1-آیاخدامیتواندمثلثی رسم کندکه مجموعه زوایای آن بیش از180درجه باشدویامیتواندجهان رادرتخم مرغ جادهدبطوریکه نه ازاندازه تخم مرغ بزرگترشودنه ابعادجهان کوچکترشود:

پاسخ:این سوالات رامحالات میگویندیعنی چنین چیزهایی اصلاًقابلیت ایجادندارندوهرگزامکان نداردایجادشوند.

انواع محال:1-ذاتی:به محالاتی میگویندکه ذاتاًامکان انجام آن هاوجودنداردودرهیچ شرایطی قابلیت انجام ندارند.

2-عادی(وقوعی):به محالاتی میگویندکه درشرایط عادی جهان،هرگزانجام نمیشود،امادرشرایط دیگرونظام دیگرانجام میشود،مانند:معجزات پیامبران که درشرایط عادی جهان غیرممکن است امادرشرایط دیگرانجام میشود.


طنزنویس ۱۹ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۰۵ ۸ ۸ ۲۷۹

نظرات (۸)

 • محمد حسین
  جمعه ۱۹ شهریور ۹۵ , ۱۸:۲۷
  سوال من اینه که آیا اول تخم مرغ بوده یا مرغ؟ :))
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۹ شهریور ۹۵، ۱۸:۲۸
   اول مرغ بعدازتخم مرغ بوده است😊
   -طبق تحقیقات محلی اول خروس بوده که مرغ تخم مرغوبوجوداورد.
 • Matin Delove
  جمعه ۱۹ شهریور ۹۵ , ۱۸:۴۸
  البته دومین سوال یعنی تخم مرغ و جهان امکان پذیره
  اون چشم انسانه که کوچکتر از تخم مرغه اما جهان درش جا شده
  پاسخ من نیست اگه اشتباه نکنم پاسخ امام باقر به یکی از شاگردانشان بوده است.
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۹ شهریور ۹۵، ۱۸:۵۱
   آقامتین
   این سوالات محالاته اصلاامکان ندارداتفاق بیفتد
   مثلاامکان داردپسردخترشودیادخترپسرمعلومه خیرپس جزومحالاته
 • پت pat
  جمعه ۱۹ شهریور ۹۵ , ۲۰:۳۷
  بسیار زیبا
  در جواب آقا متین هم باید بگم
  اون جواب امام رضا(ع) بودش ولی نه جواب واقعی پاسخ بلکه جوابی بود جهت اسکات خصم
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۹ شهریور ۹۵، ۲۰:۴۰
   بسیارمتشکرم
 • نسیم ...
  جمعه ۱۹ شهریور ۹۵ , ۲۰:۴۶
  انواع محالات خیلی جالب بود... نمیدونستم... ممنون
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۹ شهریور ۹۵، ۲۰:۵۲
   آره جالب بودند
   چه خوب شدکه به دانسته هایتان افزوده شد
   خواهش میکنم
 • Gigool :)
  جمعه ۱۹ شهریور ۹۵ , ۲۲:۳۱
  خوب بود :)
  • author avatar
   طنزنویس
   ۲۰ شهریور ۹۵، ۰۶:۳۸
   ازنظرمحبتت نسبت به پستم متشکرم😊
 • سید مهدی عاشق علی
  شنبه ۲۰ شهریور ۹۵ , ۰۰:۲۲
  سلام
  خیلی مفید بود دوست خوب
  • author avatar
   طنزنویس
   ۲۰ شهریور ۹۵، ۰۶:۳۶
   علیک سلام سیدمهدی جان
   ازنظرمحبتت نسبت به پستم متشکرم
 • ms sepah
  شنبه ۲۰ شهریور ۹۵ , ۲۳:۰۱
  مفید بود .
  قبل از پرسش این سوالات هم اگه فقط به ماهیت همین مثلث یا جسم های دیگه هم فکر کنیم می فهمیم که این سوالات اصلا سوالات درستی نیستند .
  • author avatar
   طنزنویس
   ۲۱ شهریور ۹۵، ۰۶:۴۲
   قابلی نداره.
   کاملاصحیح ولی افرادی که میخواهندخدارازیرسوال ببرنداین جورسوالات رامی پرسندلعنت برشون ولعنت برشیطان
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.