تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

امروز6بهمن ماه 1395رضارشیدپورعزیزمجری برنامه پرطرفدارحالاخورشیددرآخربرنامه ناگهان بیهوش شدند

ایشون بدلیل افت فشاربیهوش شده اند والان دربیمارستان بستری هستندوحالشان روبه بهبودی است

برای سلامتی این مجری خوب تلوزیون دعابفرمایید...

ایشون جوان هستندودارای یک دختر6-7ساله هستندوبرای بهبودشون دعابفرمایید

پیام حالاخورشیدی های عزیز:

مخاطبان فرهیخته حالا خورشید:
رضا رشیدپور به دلیل افت فشار در بیمارستان بستری شد.
حال وی رو به بهبودی است.
ممنون از همراهی تان
روابط عمومی حالا خورشید
استا رت ۹۵-۱۱-۰۶ ۷ ۲ ۶۰۴

استا رت ۹۵-۱۱-۰۶ ۷ ۲ ۶۰۴