پسررویایی

**طرح صلوات برای سلامتی خودتون وظهورامام زمان

هنگام مشاهده این عکس صلوات بفرستید**

ایرانسل در آینده ای نزدیک :👇😂


مشترک گرامی …
.
 

اومدم سر کوچتون ، در خونتون خونه نبودی
راستشو بگو با همراه اول کجا رفته بودی
😁


کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می کنند

اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و می خواهند

با دیگران هم دردی کنند.کسانی که با دیگران همدردی می کنند

به دلیل دردمند بودن خودشان است.

فریدریش نیچه