تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


سلام

یکی ازرموزاعتمادبه نفس این است فردی که به خودش احترام میگذاردوخودش رابهترین فرددنیابداند

زندگی فوق العاده ای خواهدداشت وفردی که به خودش احترام نمیگذاردبه دیگران هم احترام نمی گذارد..

مثال:

احترام به یکدیگر:مثلامن خودم به زندگی خودم افتخارمیکنم ومیگویم توبهترین پسردنیایی پس به مردم هم میگویم شما

بهترین مردم دنیاهستیدوبهشون احترام میگذارم

احترام نگذاشتن به یکدیگر:مثلامن خودم خودم رایک آدم ننگ بدونم وبگم من زیادکارخوب نمیکنم وخیلی بدهستم یاننگ ترین

پسردنیاهستم پس به دیگران همیگویم شماهم ننگ ترین آدم های دنیاهستیدودنبال کارهای خلاف هستید


نتیجه:هرکس به افرادخودش مثبت مینگردبه دیگران هم مثبت مینگردکه این مشودیک زندگی واقعی وشخصی که منفی نگره

،فکرمیکنه هم منفی هستندکه اینطورنیست وخودش منفی نگرورچارکارخلاف است وبقیه مردم خلاف اوزندگی میکنند

ودنبال آبادکردن زندگیشون هستندوفکرهای خوب میکنند...

**افرادی که منفی نگرندهم خودشون رونابودمیکنندهم دیگران راددرجلوه دیگران،اینجور

آدمهاپیش خدانفرین شده اند**

طنزنویس ۲۹ شهریور ۹۵ ، ۰۸:۳۴ ۲ ۲ ۱۰۵

نظرات (۲)

 • مجله ویترینو
  دوشنبه ۲۹ شهریور ۹۵ , ۰۸:۴۷
  بسیار عالی و مفید...
  در پناه حق شاد و سرافراز باشید
  • author avatar
   طنزنویس
   ۲۹ شهریور ۹۵، ۰۹:۴۶
   بسیارخوشحالم که براتون مفیدبود
   همچنین
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.